Omvänd OSMOS 1000

En omvänd osmos 675 vattenfilter inklusive tank stående på en bänk så att man kan få en bättre bild över hur detta vattenfilter som är extremt bra ser ut.

Detta filter åtgärdar:

 • TUNGMETALLER
 • SALTER
 • FLUORID
 • NITRAT
 • NITRIT
 • LÖSNINGSMEDEL
 • KEMIKALIER
 • RADON
 • BAKTERIER
 • VÄXTGIFTER
 • FÄRG
 • LUKT
 • SMAK
 • ORGANISKT MATERIAL

OMVÄND OSMOS 675

OMVÄND OSMOSFILTER

SALTER, KEMIKALIER, TUNGMETALLER M.M., MEN OCKSÅ FÄRG, LUKT OCH SMAK KAN RENAS FRÅN VATTNET MED HJÄLP AV OMVÄND OSMOS. VATTNET BLIR 100% RENT!!

Omvänd osmos renar dricksvatten bl.a. från fluorid, klorid, nitrat, nitrit, hårdhet, gifter, bakterier och salter. Råvattnet passerar först ett sedimentfilter som eliminerar förekomsten av rost, sand och andra partiklar. Därefter passerar råvattnet ett mindre kolfilter för eliminering av organiskt material som humus, färg m.m.

Efter förfiltreringen passerar vattnet in i en boosterpump som trycker vattnet genom membranen. Detta halvgenomträngande membran tillåter endast vattnet att passera men fångar upp lösta ämnen. Membranet består av väldigt små hål, eller porer. Enbart den rena vattenmolekylen har förmågan att passera filtret eller membranet. Efter filtrering återkalkas vattnet för bättre smak och pH.

Detta filter har en extra trycktank på 7 liter för ökat flöde så att det alltid finns rent vatten klart att använda.

Filtret placeras under diskbänk och drivs med hjälp av en inbyggd pump. Den medföljande tappkranen monteras uppe på diskbänken.

TEKNISK DATA
Reningskapacitet: Upp till 20 liter/h
Ingående vattentryck: 2-5 bar
Anslutning: ½” 

El: 220V 50Hz

Höjd: 31 cm
Bredd: 44 cm
Djup: 20 cm
Vikt: 10 kg

TANK 7 liter:
Höjd: 35 cm
Bredd: 26 cm
Djup: 26 cm

Vid köp av våra filter ingår alltid garanti

GARANTIVILLKOR:

Vi lämnar 4 års garanti på material och funktion under förutsättning att installations- och bruksanvisningen följts. Reningsgarantin innebär att vattnet efter filtrering klarar livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten enligt ”Råd om enskild dricksvattenförsörjning”. Det gäller de riktvärden för vilka filtret/filtren är avsett för. På filtertanken lämnas 20 års garanti. För övrigt tillämpar vi konsumentköplagen.

Garantin omfattar inte av fel som uppkommit till följd av olyckshändelse, åverkan eller obehörigt ingrepp. Produkten skall vara använd med gott omdöme och i normal omfattning till det avsedda ändamålet. Anmärkningar om fel skall göras omedelbart efter att felet upptäckts. Efter orimligt lång tid förloras rätten till garantiåtgärd. För att garantin skall gälla krävs att anläggningen är installerad och skött enligt instruktioner, att pumpkapaciteten för filtrets spolvattenbehov uppfylls samt att råvattnets kvalitet inte ändrats sedan tiden för köpet.

Västkust Filters ansvar är begränsat till leverans av ny vara/reservdel eller reparation av returnerad vara. Köparen ansvarar för fraktkostnader, eventuell demontering av defekt vara/del, samt montering av utbytes-/reparerad del, om inte annan överrenskommelse föreligger, med Västkust Filter. Garantin omfattar ej av förbrukningsvaror såsom exempelvis filtermassor av aktivt kol o dyl. Ej heller omfattas garantin av skador som orsakats av yttre orsaker, såsom fasbortfall, strömstötar, åska, isbildning och för hög temperatur. All reklamation skall göras direkt till Västkust Filter.

Kostnadsfri rådgivning

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Smörhålevägen 3
434 42 KUNGSBACKA

E-post:
info@vastkustfilter.se

Rådgivare/Säljare:
Joakim Helenius
Telefon: 020-170 71 72

Säker betalning via:

Betala med klarna

15 + 8 =

Varukorg0
Det finns inga produkter i varukorgen!
0