SUPREME K10

KOMBIFILTER

Detta filter åtgärdar problem med Kalk, Humus, Nitrat och/eller Uran, vart för sig eller i olika kombinationer med varandra. Man kan välja ett eller flera av dessa ämnen som man vill bli av med.

DETTA KOMBIFILTER ÅTGÄRDAR:

  • KALK
  • HUMUS
  • NITRAT
  • URAN

Detta filter åtgärdar problem med Kalk, Humus, Nitrat och/eller Uran, vart för sig eller i olika kombinationer med varandra. Man kan välja ett eller flera av dessa ämnen som man vill bli av med.
Detta helautomatiska kalkfilter tar bort upp till 40 tyska grader (dH) kalk. Salttanken är tom på vatten mellan backspolningarna för att minska risken för bakterietillväxt och för att minska saltförbrukningen. Detta innebär att saltförbrukningen blir optimal. Resultatet blir att du slipper kalkfläckar på kakel och igenkalkade kranar/kaffekokare m.m.

Nitrat kan förekomma naturligt i vissa brunnar men kan också tyda på att det läcker in från avlopp, gödsling eller andra föroreningskällor. Detta Kombifilter innehåller jonbytarmassa som fångar upp nitratet från vattnet. Renspolning och återladdning med koksaltlösning sker helt automatiskt.

Humus är ett organiskt material i jorden som delvis blivit nedbrutet. Det färgar vattnet oftast gult. Det kan vara ett konstant problem eller uppstå vid kraftig nederbörd.

Uran kan finnas naturligt i berggrunden. Uran varken smakar eller luktar något men kan orsaka problem med njurarna.

Filtret styrs av vattenflödet och känner själv av när filtermassan är mättad och det är dags för backspolning. Denna Supreme filtermassa innehåller inga kemikalier, förutom salt. Filtret är helautomatiskt med flödesstyrd styrenhet som sköter hela backspolningsprocessen själv.

Föroreningarna som filtret samlar upp spolas under backspolningen ut i ett avlopp som måste finnas i anslutning till filtret. Filtertanken är gjord i livsmedelsgodkända material av högsta kvalitet.

Detta filter finns även i andra större modeller.

TEKNISK DATA
Reningskapacitet: Upp till 20 liter/min
Spolbehov: 15 liter/min (flödet efter trycktank)
Anslutningar: ¾” utvändig
Höjd: 132 cm
Diameter: 26 cm
Separat salttank på 75 liter, 30x30x90 cm

Varukorg0
Det finns inga produkter i varukorgen!
0