SUPREME CN7

NITRAT/AVSYRNINGSFILTER

Nitrat kan förekomma naturligt i vissa brunnar men kan också tyda på att det läcker in från avlopp, gödsling eller andra föroreningskällor. CN 7 innehåller jonbytarmassa som fångar upp nitratet från vattnet. Renspolning och återladdning med koksaltlösning sker helt automatiskt.
CN7 är också ett helautomatiskt avsyrningsfilter som höjer pH-värdet i vattnet så att frätande egenskaper upphör.

DETTA NITRAT- OCH AVSYRNINGSFILTER ÅTGÄRDAR:

  • NITRAT
  • AGGRESSIVT VATTEN (höjer pH-värdet)

Nitrat kan förekomma naturligt i vissa brunnar men kan också tyda på att det läcker in från avlopp, gödsling eller andra föroreningskällor. CN 7 innehåller jonbytarmassa som fångar upp nitratet från vattnet. Renspolning och återladdning med koksaltlösning sker helt automatiskt.

CN7 är också ett helautomatiskt avsyrningsfilter som höjer pH-värdet i vattnet så att frätande egenskaper upphör. Lågt pH-värde i vattnet innebär att det är surt och aggressivt och det kan få allvarliga konsekvenser.

Det märks bl.a. på att köks- och badrumsporslinet blir missfärgat och får en grönblå beläggning. Ljust hår blir grönaktigt vid duschning och hudirritationer samt diaréer kan uppstå. Det är koppar från VVS-systemet i huset. Drick inte vatten med hög kopparhalt. Filtret spolar in det sura, aggressiva vattnet i behållaren där det blandar sig med filtermassan som neutraliserar vattnet.

Filtermassan består av dolomitkalk, jämförbar med den dolomitkalk man kan köpa som hälsotillskott på t.ex. Apoteket.

Denna Supreme filtermassa innehåller inga kemikalier, förutom salt. Filtret är helautomatiskt med tidsstyrd styrenhet som sköter hela backspolningsprocessen själv. Föroreningarna som filtret samlar upp spolas under backspolningen ut i ett avlopp som måste finnas i anslutning till filtret. Filtertanken är gjord i livsmedelsgodkända material av högsta kvalitet.

TEKNISKA DATA
Reningskapacitet: Upp till 20 liter/min
Spolbehov: 15 liter/min (flödet efter trycktank)
Anslutningar: ¾” utvändig
Höjd:132 cm
Diameter: 26 cm
plus
Höjd: 66 cm
Bredd: 30 cm
Djup: 50 cm

Varukorg0
Det finns inga produkter i varukorgen!
0